Inviterer til gode, kulturelle opplevelser – med og uten spaserstokk

Når kommunen inviterer til seniorarrangementer i Den Kulturelle Spaserstokken, handler det om å gi gode opplevelser for så mange som mulig.