Argumentet fra tilhengerne for et fortsatt tvangsekteskap mellom Vestfold og Telemark, er at det vil bli for kostbart med en skilsmisse nå. Fordi denne sammenslåingen i følge Fylkesdirektøren, har kostet 80 - 100 millioner!

De mener også at det er rimelig å anta at en oppløsning vil koste minst like mye. Med andre ord vil denne udemokratiske og diktatoriske sammenslåingen av fylkene Vestfold og Telemark, til sammen koste 160 - 200 millioner!

Dette er ikke småpenger, men dette kunne vært unngått, hvis prosessen hadde vært behandlet demokratisk fra begynnelsen. I et demokratisk styrt land, skal en være lydhøre til folkets røst. For det er jo de som har skoene på som vet hvor skoene trykker og kan dermed gjøre noe med problemet.