Delte meninger om nattevaktsordningen i rus og psykisk helse: – Administrasjonen er klokere enn oss

Før jul vedtok kommunestyret å gjeninnføre to nattevakter i enhet for rus og psykisk helse (Eroph). Administrasjonen fant en litt annen løsning. Slikt blir det debatt av