AUF-lederen i Vestfold og Telemark går imot oppløsing av tvangssammenslåingen av disse to fylkene. Og da må man jo spørre, på hvilket grunnlag?

Beboere i Vestfold ble lovet at det skulle bli så meget bedre, med bedre kommunikasjon, lettere kontakt med politiske avgjørelser. Men hva har skjedd? Så å si har all politisk maktkonsentrasjon blitt lagt til Telemark (les Skien og Porsgrunn) og sist, men ikke minst, så har fylkespolitikerne fått lønnsforhøyelse. Det har vel ikke beboere i Vestfold og Telemark fått?

AUF, som en gang var et radikalt ungdomsparti, har blitt et logrende haleheng til moderpartiet, dessverre. Ser fram til svar på hvorfor ikke disse to fylkene skal skille lag.

Ser fram til et skikkelig svar på dette, og ikke no' svada-svar!