Venstre inviterte til et åpent medlemsmøte den 29. juni, med paneldebatt, på Glassmagasinet. Vi hadde invitert et spennende panel bestående av infrastrukturdirektør ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Gro Bratsberg, leder for Naturvernforbundet i Horten Dag Kristoffersen og gruppeleder for Venstre Eddy Robertsen. Nestleder i Horten Venstre Trygve Børsting ledet debatten.

Temaet for paneldebatten var markagrense flere steder i Horten, og spesielt markagrensa rund Adalstjern. Vi fikk høre om hvordan markagrensa er et virkemiddel for å skille mellom naturområder som skal bevares og områder som skal åpnes for utbygging. Eddy Robertsen fortalte om hvordan Venstre ved flere anledninger tidligere har foreslått en slik grense og at formålet er å gi tydelige rammer som kan gi stabilitet i hva som skal bygges ut og hva som skal bevares.

Gro Bratsberg fortalte om hvorfor USN ønsker en vei mellom Bakkenteigen og riksvei 19, blant annet å legge til rette for miljøvennlig reise til og fra togstasjonen og for at to veier er viktig fra et beredskapshensyn. Bratsberg understrekte at en eventuell vei bør utformes slik at den var mest mulig skånsom på miljøet. Dag Kristoffersen fremhevet at Horten kommune ikke kunne miste noe mer naturareal eller dyrket mark. Han argumenterte derfor for at verneområdene som allerede finnes i Horten bør utvides, deriblant verneområdet rundt Adalstjern.

Etter en pause ble det en rundborddiskusjon ledet av Eddy Robertsen. Her fikk alle møtedeltakerne gi sine innspill til hva Venstre bør prioritere med tanke på by- og arealplanlegging i programmet for neste kommunestyreperiode. Mange av deltakerne mente at den nye sentrumsplanen var for restriktiv ved å beskytte alle bygg fra før 1940, her burde beskyttelse vært vurdert for hver enkelt bygning. Det var blant deltakerne forskjellige meninger om hvor tett og hvor høyt man bør bygge i Horten sentrum.

Det var også forskjellige meninger om utviklingen av indre og ytre havn. Før vi gikk fra hverandre takket vi paneldeltakerne for deres gode bidrag. Hver av dem fikk en pose med blomsterengfrø slik at de alle kunne lage litt mer natur hjemme hos seg, ikke mindre.