Store grep og samarbeid må til

Nystengt: Beckerbo barnehage er enda et monument over forfallet i Horten kommune. FOTO: JAN BROMS

Nystengt: Beckerbo barnehage er enda et monument over forfallet i Horten kommune. FOTO: JAN BROMS

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Som våken leser kan du ikke ha unngått å få med deg debatten om Horten kommunes 2010-budsjett de siste ukene. I rådmannens innstilling kuttes det igjen med ostehøvel i alle ledd i kommunen. I etterkant av rådmannens presentasjon går debattene. Og fakkeltogene. Faktum er at kommunens økonomiske situasjon begynner å bli kritisk dårlig, og det går ut over Hortens innbyggere. Enhver økonomisk reserve er borte. Fond og sparekontoer er tomme, dessuten går driften i betydelig underbalanse. Siden ordfører Hontvedt har styrt skuta med flertall i 10 år, er det lett å fordele i hvert fall en brorpart av skylda.

Et forhold er den etter hvert skrikende mangelen på midler ute i de ulike driftsenhetene. Et annet forhold er forfallet og mangelen på investeringer som har fått prege kommunens bygningsmasse gjennom mange år. Sentrum skole ble stengt på dagen av arbeidstilsynet. Elever og lærere er midlertidig på Karljohansvern. Kommunen valgte selv å stenge Beckerbo barnehage. Barna er flyttet ut i midlertidige løsninger. På Granly skole foregår undervisningen dels i midlertidige brakkerigger. Midt i skolegården på Fagerheim skole står en annen brakkerigg og huser en midlertidig barnehage. I en gammel tyskerbrakke ved kanalen ligger ytterligere en midlertidig oppbevaringsplass for barn i førskolealder.

Kommunens samlede budsjett er på nesten én milliard kroner. De politiske diskusjonene som ruller og går i disse dager dreier seg dessverre i hovedsak om småpenger. Enighet om en felles retning for kommunen eksisterer ikke – eller den er i hvert fall vanskelig å få øye på. Isteden er det den sedvanlige kranglingen mellom posisjon og opposisjon som tydeliggjøres. Partene er ikke engang enige i om man kan bruke ordet "krise" for å karakterisere kommunens økonomiske situasjon. Ordføreren mener det hele er forsvarlig. Opposisjonen roper ulv flerstemt og i kor.

Det kommer dessverre få varige løsninger, og enda færre store tanker, ut av den politisk debatten. Hvor ble det av kommunens fagre visjon "Horten – et regionalt senter for kunnskap og opplevelser". Hvor ble det av samarbeidsånden som kunne dannet grunnlag for en samlet kurs mot et felles mål? Vi har skrevet det på lederplass i Gjengangeren før: Klimaet mellom posisjon og opposisjon i Horten er destruktivt, og begge parter må ta noe av skylden. Flertallskameratene og ordføreren for manglene involvering og rå maktarroganse. Opposisjonen for utallige rop om lovlighetskontroll og andre lite konstruktive utspill etter at vedtakene er fattet. Men siden flertallet har makta, må flertallet ta hovedansvaret.

Høyres Børre Jacobsen skal ha ros for et av debattens bedre innspill: Vi må definere hva Horten kommune skal drive med. Men det må mer til. Først må politikerne bli enige om realitetene – at kassa er tom. Deretter må politikerne bli enige om at de skal samarbeide. Så må de legge en langsiktig plan med hovedlinjer alle forplikter seg til å følge. Kanskje må vi se 10 år fram i tid. Kanskje 20? Kommunen må gjenvinne styringsfarten. Innenfor driftsbudsjettet på en snau milliard finnes løsninger – også til økte inntekter.

Vår oppfordring til det politiske miljøet er enkel: Start forfra! Bli enige om hvor vi er og hvor vi skal. Slutt å krangle om småpenger, og jobb sammen – også med kommuneadministrasjonen – mot et felles mål. Skap balanse i økonomien, sats på det som er viktigst, rist av dere tvangstrøya og vær visjonære. Tenk langsiktig, tenk stort! Horten har et fantastisk grunnlag, med et næringsliv andre misunner oss, med fysiske og geografiske forutsetninger, med innbyggere som skaper store ting gjennom engasjement og frivillig arbeid. Godt politisk håndverk handler om skape enighet om de store linjene, slik at man kommer videre og kan skape noe nytt sammen.

Jan Erik Hvidsten
Ansvarlig redaktør

Klimaet mellom posisjon og opposisjon i Horten er destruktivt, og begge parter må ta noe av skylden

Artikkeltags