Hortens attraktivitet er kritisk for kommunens økonomi

GASS OG BREMS: Jan Nærsnes (H) har rett i at utgiftene må bremses opp. Men en annen måte å gjøre det på er å få opp inntektene. FOTO: OLE KRISTIANSEN

GASS OG BREMS: Jan Nærsnes (H) har rett i at utgiftene må bremses opp. Men en annen måte å gjøre det på er å få opp inntektene. FOTO: OLE KRISTIANSEN

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Denne uka advarte kontrollutvalgets leder, Jan Nærsnes (H), et samlet kommunestyre om utviklingen i Horten kommunes økonomi generelt og gjeld spesielt. Kommunens dårlige økonomi har vært tema lenge. Nå nærmer gjelden seg 800 millioner kroner, samtidig som det kuttes over en lav sko i alle kommunale avdelinger for å få årets budsjett sånn noenlunde i balanse. Man trenger ikke være nobelprisvinner i sosialøkonomi for å se at utviklingen på ingen måte kan fortsette.

Kommunens dominerende parti, Arbeiderpartiet, svarte i det samme kommunestyremøtet med å sikre flertall for utbygging av idrettsanlegget på Skoppum, legging av nytt kunstgress i Lystlunden, samt realisering av nærmiljøanlegget i Holtandalen. Ap, samt SV, Rødt og Felleslista for Helse- og omsorg, forkastet dermed rådmannens innstilling. Rådmannen ville avvente tildeling av tippemidler. Det politiske flertallet vedtok å ta opp lån for å gjennomføre prosjektene nå, og regner med at tippemidler kommer siden.

Ordfører Nils-Henning Hontvedt gikk onsdag ut i Gjengangeren og forsvarte vedtaket. "Den dyreste sparingen kommunen kan gjøre er å redusere den forebyggende innsatsen for barn og unge", skriver Hontvedt i et leserbrev. Ordførerens synspunkter er svært riktige, og høyresidens mantra om at kommunen bør konsentrere seg om primæroppgavene helse, omsorg, skole og teknikk, er en livsfarlig vei. Forebyggende innsats overfor barn og unge er en side av saken. En annen er kommunens generelle attraktivitet som bosted.

Gjelden på snaut 800 millioner kroner er nemlig ikke Horten kommunes hovedproblem. Hovedproblemet er at Horten kommune har altfor lave inntekter relatert til innbyggertall. Dessverre er andelen sosialhjelpsmottakere og trygdede betydelig høyere her i Horten enn i mange andre sammenlignbare kommuner. Det betyr en relativt lav skatteinngang i kombinasjon med svært høye utgifter. Begge deler hemmer kommunens utvikling. Hortens aller største utfordring er å få nye innbyggere som kan bidra til å utjevne dette bildet.

For å få opp skatteinntektene, er et positivt tilbud innenfor kultur og idrett – opplevelser generelt – kritisk viktige. Det samme er kommunens image. Skal Horten tiltrekke seg skattebetalere, som alle de pendlende ingeniørene i byens elektronikkbedrifter, må mer enn skoler og eldreomsorg vektlegges. Man kan også spørre seg om man skal ha fokus på så små budsjettposter som kultur og idrett. Ser man på kommunens samlede budsjett, er det helse og omsorg som – med voldsom margin – tar den største delen av budsjettet, fulgt av skole og barnehage. Kultur og idrett utgjør noen ytterst få prosent av helheten, men er svært viktig for dem som er ferdige på skolen og har mange år igjen til de er brukere av kommunens tilbud innenfor eldreomsorg.

Skal kommunens problemer løses, må man dessverre gå til verks der det er store penger å hente. Samtidig må man tørre å satse på ting som gjør kommunen attraktiv for folk i arbeidsfør alder, slik at inntektene øker. Politikerne må kort og godt gi gass og bremse samtidig. Det betyr at flertallets satsing på attraktive fritidstilbud bør fortsette, samtidig som man tar i bruk høyresidens virkemidler der det kan være store penger å hente. Det siste kan blant annet bety at man må se på privatisering av de offentlige tjenestene. I tillegg bør man selvsagt satse offensivt videre på tilrettelegging for næringslivet.

Skal man få til et slikt felles løft, krever det samarbeid mellom de politiske fløyene. Det krever på den ene siden visjoner, på den andre siden kløkt og klokskap. Dessuten bør man kanskje gjøre noe med det politiske klimaet. Der har begge parter et ansvar. Høyresiden bør nok tenke seg om en gang til før de roper "lovlighetskontroll". Flertallet, med en sterk og mektig ordfører i spissen, bør på sin side være langt mer involverende i sine beslutningsprosesser, og ikke bare kjøre på i visshet om det uansett er flertallet som bestemmer. Lykke til!

Jan Erik Hvidsten
Ansvarlig redaktør

Horten kommune har altfor lave inntekter relatert til innbyggertall

Politikerne må kort og godt gi gass og bremse samtidig

Artikkeltags