Det er nedslående at våre syklister fortsatt er like uvitende om trafikkreglene og oppfører seg deretter.

Torsdag 28. juni stilte jeg meg opp ved det store og sterkt trafikkerte krysset ved Ørn-huset. Her er det jo en godt merket fotgjengerovergang, men i løpet av fem minutter merket jeg meg 12 voksne syklister som bare syklet tvers over krysset, langt utenfor feltet.

De få som syklet i feltet, tråklet seg ulovlig mellom fotgjengerne. Borte ved roklubben syklet en voksen dame for full fart ut i Bromsveien slik at trafikken der bare måtte bremse opp. Altså total mangel på trafikkvett. Etter leserbrevene å dømme er det slik i alle norske byer. Aftenposten skriver at i Oslo er det rent trafikkanarki, både mellom myke trafikanter og bilistene. Det hadde hjulpet litt om bilistene ikke stoppet for folk som ruller i fotgjengerfeltene.

Til syklistene: Sett dere inn i reglene.