Et spennende resultat for Horten kommune

Artikkelen er over 10 år gammel
DEL

Gjengangerens leder 15. september

Stemmene er talt opp, og faciten viser at Arbeiderpartiet er vinner i Horten og gjør det sterkt på nasjonalt plan. Den lokale oppslutningen om Ap er en fjær i hatten til Aps stortingskandidat nummer fire i Vestfold, Heidi Ørnlo fra Horten. I skrivende stund later det imidlertid til at det ikke blir noen hortensere på Stortinget. Statsråd Dag Terje Andersen forblir sannsynligvis sittende på en av regjeringstaburettene. Det lå lenge an til at dette kunne sikret fast stortingsplass for Ørnlo – men så falt Ap ned fra tre til to faste representanter i Vestfold.

I et fireårsperspektiv er det for øvrig oppsiktsvekkende at de tre regjeringspartiene synes å ha gjenreist sin samlede oppslutning i valgkampens løp – etter at flertallet forsvant fra målingene noen uker etter 2005-valget. Riktignok faller SV markert, og det er Ap som berger flertallet, ved å ha lykkes med å mobilisere flest hjemmesittere i sitt eget velgergrunnlag. Svekkede politiske partnere betyr at det blir tøffe forhandlinger på et eventuelt nytt Soria Moria. Men en regjering som blir gjenvalgt er i seg selv sjelden kost i Norge.

For Horten kommunes del er en ny rødgrønn regjering trolig godt nytt. Mens høyresiden er mer opptatt av effektivisering og privatisering av kommune-Norge, har ikke minst Arbeiderpartiets Vestfold-kandidater gjort det til en kampsak å endre inntektsfordelingen til norske kommuner. Vestfold-kommunene har i en årrekke mottatt mindre penger fra staten enn sammenlignbare kommuner andre steder i landet. For Horten kommune dreier det seg om rundt 15 millioner kroner i året, penger som vil komme godt med i en skakkjørt kommuneøkonomi. Vi forventer at Vestfoldbenken kjemper med nebb og klør for å få denne saken i mål.

Spennende er også satsingen på Vestfoldbanen som de lokale rødgrønne har solgt inn i valgkampen. Dagens jernbanespor til hovedstaden skriker bokstavelig talt etter fornyelse. En moderne jernbane – aller helst med en ny stasjon plassert på Bakkenteigen – er et viktig grep for å sikre en moderne, miljøvennlig og hurtig forbindelse mellom Vestfold og Oslo. Også på dette området har vi forventninger til at løftene fra valgkampen faktisk innfris.

Ytterligere en lokal sak kan få fornyet liv med en fortsatt rødgrønn regjering: Tankene om en fast veiforbindelse over eller under Oslofjorden, til erstatning for dagens fergesamband. Saken har tidligere vært Østfold og Vestfold Høyres kampsak. For noen dager siden dukket samferdselsminister Liv Signe Navarsete opp med nyheten om at en slik forbindelse nå skal utredes. Siden både den rødgrønne regjeringen og Høyre i hver sin valgkamp har lansert idéen, burde en realisering være mulig. En fersk meningsmåling i Gjengangerens regi viser for øvrig et knapt flertall blant Hortens innbyggere for bro eller tunnel fremfor dagens fergesamband.

Jan Erik Hvidsten
Ansvarlig redaktør

Artikkeltags