Nei, Mette Kalve (Ap). Nærskoleprinsippet gir ikke større frihet for elevene, slik hun hevder i Gjengangeren. Det er grunnleggende urettferdig at det er adressen til foreldrene som avgjør hvilken skole elevene kommer inn på. Derfor kommer Høyre og FrP alltid til å kjempe for fritt skolevalg, fordi vi mener elevene må får muligheten til å bestemme hvilken videregående skole de ønsker å gå på selv.

Les hva Mette kalve sier her (+)

Da Arbeiderpartiet, sammen med Senterpartiet og SV, sto i spissen for å fjerne elevenes mulighet til å bestemme skole selv i gamle Vestfold, lovet de samtidig at de skulle gjøre unntak for det de kalte «spesielle linjer». Det innebar blant annet at de skulle gi elever som ønsker å gå musikk, dans og drama muligheten til å velge hvilken skole de vil gå på uavhengig av hvor de bor.

Det ville gitt elever fra Horten muligheten til å velge musikklinja i Sandefjord og Larvik og ikke bare i Tønsberg, og elevene i Færder og Holmestrand muligheten til å velge musikklinja i Larvik i tillegg til Sandefjord og Tønsberg. Det løftet ble tydeligvis glemt. Elevene er holdt for narr.

Dette er et stort tap for elevene, fordi det er stor forskjell på å gå på musikklinja på Sandefjord videregående, på Thor Heyerdal videregående og på Greveskogen videregående. Skolene har valgt ulik profil, og rekrutterer ulike elever. Derfor er det stor forskjell på en studiespesialiserende linje, og en «spesiell linje», som Arbeiderpartiet selv har kalt det, som musikk, dans og drama.

I gamle Vestfold har søkertallene til musikklinja ligget høyt over mange år, og det har vært stor konkurranse om å komme inn på de tre videregående skolene. I 2019 var det 155 elever som ønsket å gå på en av de tre musikklinjene, men etter at elevene ikke lenger kunne velge hvilken videregående skole de skulle gå på har den trenden snudd.

Det er tydelig at leder av hovedutvalget for utdanning og kompetanse, Mette Kalve, ikke er kjent med søkertallene fra tidligere år, når hun jubler over lave søkertall til en linje som har vært en av de mest populære. I 2021 var det bare 71 søkere til de tre videregående skolene i gamle Vestfold, og det er ikke en gang nok søkere til å fylle opp alle skoleplassene. Det er fryktelig synd.

Høyre og FrP har vært en forkjemper for å bevare musikklinjene i gamle Vestfold. Derfor sa vi klart ifra tidlig at det var uaktuelt å redusere plasser på musikk, dans og drama da administrasjonen foreslo dette i desember. Vi er glad for at Arbeiderpartiet også landet på den konklusjonen, men skal vi klare å opprettholde de kreative og estetiske fagene kan vi ikke juble over dårlig søkertall. Da må vi heller gi elevene muligheten til å velge den linja og skolen de vi.