Mange kreftpasienter sier at de føler seg alene og overlatt til seg selv når de kommer hjem fra sykehuset. De sitter igjen med mange og store spørsmål:

Hvilke rettigheter har jeg? Hvem kan hjelpe i møtet med NAV? Hvor kan jeg finne fysioterapeut? Hvor kan jeg henvende meg for psykososial støtte eller oppfølging av mine barn som er pårørende?

Det er svært viktig at pasienten og deres pårørende kjenner seg trygge og vet hvor de kan ta kontakt gjennom hele sykdomsforløpet, også etter avsluttet kreftbehandling. Oppfølgingen skal inkludere både fysisk helse og psykososiale forhold.

I Horten kommune er det ansatt kreftkoordinator og andre dyktige fagfolk som daglig følger opp kreftpasienter i hjemmet. Gjennom å innføre «Pakkeforløp hjem for Kreftpasienter» vil den kommunale kreftomsorgen bli enda bedre, og hverdagen for kreftpasienter enklere. Dette pakkeforløpet er rett og slett en oppskrift på hvordan kreftpasientene skal møtes av hjemkommunen sin etter avsluttet kreftbehandling, og sier noe om hvordan sikre at overgangen mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten skal flyte bedre.

Det viktigste er derfor at når kreftpasientene er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten, kalles de inn av sin bostedskommune til en kartleggingssamtale, der det legges en plan om hvilken oppfølging pasienten har behov for.

Høyre er av den oppfatning at Horten kommune ved å innføre dette pakkeforløpet vil kunne yte en bedre kreftomsorg, pasientens sykefravær kan reduseres, flere kan stå i jobb og bedre mestre egen sykdom - og at helsetjenesten i Horten kommune dermed belastes i mindre grad.

Høyre er fornøyd med å kunne ønske Helse-Horten lykke til med innføringen av pakkeforløp hjem for kreftpasientene i vår kommune.