Det var brannvesenet som i mai 2014 varslet at de på branntilsyn i Gannestadveien 2, det tidligere Borre Herredshus, hadde oppdaget at de var fem hybelleiligheter i kjelleren.

Da kommunen gikk i sine arkiver fant de ut at Studentsamskipnaden på seinsommeren 2001 søkte og fikk en rammetillatelse for endring av den østre kjelleren til et hybelkompleks med fem leiligheter samt fellesrom for kjøkken og bad.

Studentsamskipnaden fulgte aldri opp rammetillatelsen med en byggesøknad, så 24. august 2004 gikk den ut på dato.

Bygde ulovlig

I ettertid har det vist seg at hyblene ble bygd og gjort i stand rundt årsskiftet 2002–2003. Ingen ansvarlig søkte eller varslet Horten kommune om ombygging og innredning. Selv om hele byggeprosjektet på 167 kvadratmeter kostet Studentsamskipnaden over to millioner kroner og Staten gjennom ROS – Rådgivende Organ for Studentboligbygging – bidro med 1,255 millioner kroner til byggeprosjektet.

LES OGSÅ: Trues med tvangsmulkt

 

Det statlige tilskuddet gjorde nok at Råknes Invest, og eier Jan Råknes regnet med at alt var i orden da han i 2010 kjøpte Gannestadveien 2, inklusiv de fem hyblene av Studentsamskipnaden.

Ble lovet

– Jeg ble forsikret av selger om at alt var OK og i orden da jeg overtok. Etter at kommunen tok opp denne saken har jeg tatt opp dette med Studentsamskipnaden og blitt lovet at det er dem som skal bringe dette i orden, sier Jan Råknes til Gjengangeren.

Han forteller at dette også er meddelt Horten kommune, men fra kommunen varsles det at det er eier som også er ansvarlig for bygget. Med henvisning til Plan- og bygningsloven viser kommunen til at når han kjøpte hus med ulovlige boliger er det også han som har kjøpt ansvaret for ulovlighetene.

– For kommunen er saken grei fra vår side. Vi opprettholder saken og vedtaket om løpende dagmulkt på 1.250 kroner hvis ikke hyblene blir stengt og bruken opphører innen 1. februar 2017, sier kommunalsjef Silje Vaadal i Horten kommune.

Politisk behandling tirsdag

– Nå er administrasjonens vedtak påklaget, så saken kommer opp i Hovedutvalget for bygg, regulering og næring i deres møte førstkommende tirsdag. Saken er overlatt til politikerne nå. Det er dem som bestemmer hva som videre skal skje med de fem studenthyblene i det gamle Herredshuset, sier hun.

LES OGSÅ: Trues med tvangsmulkt

 

– Vi har klaget på saken og håper at vi får en grei løsning. Det stemmer at vi har lover Råknes Invest å ordne opp, men også vi må få klarhet. Det var andre folk i Studentsamskipnaden og ledelsen da hyblene ble planlagt og bygd, sier nåværende direktør i Studentsamskipnaden Sør-Øst-Norge, Hans Erik Stormoen til Gjengangeren.

Dokumenthaug

Det hører med til historien at saken med de ulovlige hyblene som ble avdekket ved branntilsyn i april 2014 lå mer eller mindre sovende fram til høsten i fjor. Da begynte Horten kommune å være pågående overfor eier, Råknes Invest, om de ulovlige hyblene. Råknes varslet da Studentsamskipnaden om at dette var noe de som utførende, og senere selgende enhet hadde ansvaret for.

Den foreløpige sluttstreken i så måte, foran tirsdagens politiske hovedutvalgsmøte, er at det hittil i år – fra 3. til 16. januar 2017 – har kommet inn hele 55 brev og dokumentasjoner til Horten kommune i denne saken.

Blant de mer spesielle er Råknes Invests anmodning til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å skjære igjennom i denne saken, og departementets svar om at det ikke har myndighet til å instruere Horten eller andre kommuner om hvordan den skal behandle saker.