Gå til sidens hovedinnhold

Dagens regulering av GamleHorten Gård er en mulighet – ikke et hinder

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I sitt innlegg i Gjengangeren 17.04.21, og ved flere senere anledninger, hevder eierne av Gamlehorten Gård (GHG) at vi stiller med et useriøst bud. Dette føyer seg rett inn i listen over feilaktige antagelser de har gjort i denne saken. Vi er en seriøs budgiver med et sterkt ønske om å bevare GHG for allmennheten og fremtiden.

De nåværende eierne ønsker å få omregulert eiendommen til boligformål og vil med det privatisere et område som er en del av Hortens arv til fremtiden. Intensjonen ved kjøp var visstnok en annen, men situasjonen nå virker motivert utelukkende av profitt uten omtanke for byen eller dens nåværende og fremtidige borgere.

Opprettholdes dagens regulering har vi liten tro på at det finnes boligspekulanter som vil spekulere i dette objektet, de har en helt annen tidshorisont for sine midler. Hortens innbyggere trenger reguleringsplaner med stabilitet og det blir for uforutsigbart om de endres hvert 4. år. Det er disse planene som gir kommunen styringsmulighet for hva de private må forholde seg til.

Vi sendte inn et bud fordi vi har tro på at det finnes bedre løsninger enn omregulering til boligformål. Det har blitt levert kritikk for kort budfrist og etter en samtale med eierne forlenget vi budet. Uansett respons på budet åpnet vi også en dialog eierne kunne videreført dersom de ønsket å utforske muligheter. Det ga de raskt uttrykk for at de ikke ønsket, da de så større økonomiske fordeler ved omregulering til bolig.

Brannrapporten viser som eierne har problematisert gjentatte ganger at det er mangler som må rettes. Det har vært mye uklarhet rundt kostnadene ved denne prosessen og eiernes kartlegging virker å endre seg når det trengs. Vi mener disse avvikene kan lukkes innenfor en ramme på 850 000 kroner.

Kanskje det er på tide å ta inn over seg deres egen innrømmelse fra Gjengangeren datert 07.04.2019

– Det å drive en gjestegård med selskaper og servering og alt annet som følger med, er ikke vårt kjerneområde. Mange andre folk er mye bedre til å gjøre det enn oss.

Dersom eierne skulle endre sine standpunkter og ønske dialog med oss, så kan vi love at det vil bli servert dem om ikke ganja, så i alle fall en kald og duggfrisk øl akkompagnert av reggae toner, under rastafarikongens akasie, i admiralgårdens hage.

Kulturfolket i Horten har sammen med mange av byens innbyggere tro på dette historiske kulturminnet. Tidligere eier har bevist det kan drives med overskudd samtidig som det gjennomføres oppgraderinger. Vi deler troen på at det kan driftes innenfor dagens regulering og på en måte som åpner mer for allmenheten, ikke det motsatte.

Vi er spente på avgjørelsen fra politikerne og håper den er på lag med fremtidens Horten. La det nå uansett være dokumentert for ettertiden at Horten hadde et alternativ og at dette var et veiskille, ikke en uforutsett og beklagelig hendelse.

Fritz Bentzen & Even Zimmer

Kommentarer til denne saken