De to er alvorlig bekymret for at WA-gruppen til dags dato ikke har greid å skaffe en eneste leietaker til gigantprosjektet sitt. Kanskje ikke så rart, med en leiepris på 2.000 kroner kvadratmeteren, det dobbelte av leieprisen på HIP.

«Det er ingen bedrifter som tør å satse stort nå», sier Cederby. Da er det vel ganske uansvarlig å ville skyve kommunen fram som «fødselshjelper» for et prosjekt som – i disse koronatider – kanskje ikke har livets rett. Ordfører Are Karlsen har heldigvis et mer nøkternt syn på portal-saken. Han mener at WA-gruppen må greie å skaffe leietakerne selv, uten kommunen som leietaker.

Det virker ikke som om Hauenschild og Cederby har vurdert de praktiske konsekvensene av en eventuell flytting, heller.

Dagens bibliotek ligger akkurat der det bør være, blant annet med kort vei til kollektivtransport (bussterminalen). Adkomsten til bryggebiblioteket vil gi helt andre utfordringer, ikke minst for funksjonshemmede.

Og vinterstid vil seilasen nedover Apotekergatas islagte brolegging kunne gi «bonusopplevelser» for flere av oss, i form av stygge fall og knekte lårhalser.

Men det er kanskje verd prisen, det også?