Jeg hører til de mange av Hortens innbyggere som med blandede følelser ser at det stadig dukker opp nye forslag om dominerende hotellbygg rundt havna eller i byens strandsone. Etter en rekke protestaksjoner både på FB og i avisene, har planene hittil blitt lagt død. Nå meldes det om at en ny runde er på gang.

Horten by faller lett mellom to stoler, blir det sagt. De andre byene i Vestfold har sine forskjellige fortrinn og vokser, både når det gjelder folketall og arbeidsplasser. For ikke å snakke om turister som stopper og legger noe igjen etter seg. Så Horten trenger virkelig et fortrinn de andre ikke har. Og som utnytter vårt potensiale. I dobbel forstand trenger vi et fyrtårn.

Både i det politiske miljøet og i kommunens administrasjon merka en lite eller ingen motforestillinger på de tidligere hotellplanene. Var det bare på grunn av tilfeldigheter eller det at investorene har fått kalde føtter med omsyn til inntjening at det ikke allerede er blitt reist hotellkolosser foran den øvrige bybebyggelsen?

Det virker ikke som strandsona er så viktig for politikerne i Horten. Når de uten å finne alternativ blindt sier ja til industribygg ved sjøen på Langgrunn, der denne ikke har behov for sjønær tilknytning, må en begynne å lure. Horten har da noe som kalles industriparker. Om det der ikke er nok etableringsareal pr dato, må en undres på hvordan det står til med industriplanleggingen. Horten har allerede mye industri plassert rundt om i bebyggelsen, og de må gjerne holde til der så lenge det ikke er til sjenanse for bomiljøet. Men generelt er det fornuftig å samle industrien på visse steder av flere årsaker som jeg ikke skal gå innpå her.

Ordføreren var ute i Gjengangeren og garanterte for markagrensa for en tid tilbake. Det er viktig at vi har tilgang på og kort vei til turområde fra byen. På den andre sida ser en at det gror opp boligkomplekser nær inntil grensene både ved Golfbanen og andre steder. Dette vil over tid sette press på markagrensa. Og det var vel derfor ordføreren blei utfordra til å uttale seg i denne sammenheng.

Fortetting av bebyggelsen er noe som tillates i Horten by. Etter riving av eldre hus og utnytting av hager og grøntareal rundt, gror det opp nye blokker sentralt i byen. Bygging av eneboliger har flata ut, viser statistikken som Gjengangeren hadde framme for litt siden. Det virker ikke som dette egentlig er en villet og planlagt boligpolitikk. For alt dette skjer på privat initiativ og er styrt av eiendomsselskap og kapitalsterke privatpersoner. Og rundt dette opplever en naturligvis ofte naboprotester og uro før det settes igang.

Når var det Horten sist planla en ny bydel? Så langt jeg kan se er det bare den hvite bydelen ved Linden som har grodd opp i den nære fortid. Hvorvidt det også var en tilfeldighet eller pga privat initiativ, må andre svare på. Om det som skjer på Indre Havn er en ny bydel, kan diskuteres. For også her er det private selskaper som bygger og har hånd om det hele. Men dersom Horten skal ha en framtid som egen by, burde det ikke planlegging av en ny bydel med blant annet eneboliger være en viktig del av dette?

Så tilbake til der jeg begynte: Det er viktig ikke bare å være negativ overfor utbygging i havna. Det vil nok over tid kommer et hotellbygg der uansett. Jeg ser at den nyeste hotellplanen som nå skal ut på høring, består av en åtte etasjes koloss. Men hvorfor skal krangelen stå om seks eller åtte etasjer? Vi må få opp noe som ingen andre på Vestfoldkysten har. Hva med et skikkelig «fyrtårn» som rager opp og som ikke er stort og vidt og bredt? Men med mange etasjer og fantastisk utsikt fra toppen! Da vil det ikke skygge så mye for bebyggelsen, særlig om det legges helt ved sjøkanten.

Ville Horten våge å utlyse en arkitektkonkurranse med visse krav til høyde og arkitektur? Kanskje kunne noe av vikingkulturen innlemmes? Tenk for en turistattraksjon det kunne blitt? Noe å være stolt over som hortensboer! Og da ville det kanskje være stas å ha overnatta her.