Snøhetta-bygget i havna er et skritt nærmere realisering

Snøhetta-bygget vant første runde i kommunestyret. Nå skal prosjektet i havna ut på høring og offentlig ettersyn.