Trond vil rive denne hytta, men en spesiell lov setter stopp for planene

Grunneier Trond Schmidt ved Falkensten Bruk ønsker å bygge ny hytte i stedet for å renovere den gamle, men byggeforbudet i hundremeterbeltet langs sjøen kan sette en stopper for planene.