Aschehougs gate 15-sagaen har nå fått positiv innstilling, under tvil

NY TEGNING: Dette er den nye illustrasjonen av nybygget i Aschehougs gate 15.

NY TEGNING: Dette er den nye illustrasjonen av nybygget i Aschehougs gate 15. Foto:

Administrasjonen innstiller under tvil på at det planlagte nybygget i Aschehougs gate 15 blir godkjent.

DEL

Søknad om rammetillatelse etter plan- og bygningsloven for oppføring av tremannsbolig med parkering i kjeller godkjennes med de forutsetninger som framkommer av saksutredningen. Tilpassing av terrenget godkjennes som en del av byggesøknaden.

Politikerne avgjør

Dette er innstillingen til administrasjonen før møtet i hovedutvalget bygg, regulering og næring kommende tirsdag.

Sist saken var til politisk behandling, i juni, fremmet Marit Arnhus fra Høyre et forslag om utsettelse. Det ble vedtatt med åtte mot en stemme.

Saken om Aschehaugs gate 15 har vandret i det kommunale systemet lenge. Merknader og protester fra naboer har vært, og er fortsatt, mange og omfattende. Til saken ligger det hele 51 dokumenter.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

TATT NED: Med et par unntak, er alle frukttrærne på eiendommen Aschehougs gate 15 nå erstattet med flishauger. Hogst på egen eiendom er eieren selvsagt i sin fulle rett til å gjennomføre. Men hagebyen Horten?

TATT NED: Med et par unntak, er alle frukttrærne på eiendommen Aschehougs gate 15 nå erstattet med flishauger. Hogst på egen eiendom er eieren selvsagt i sin fulle rett til å gjennomføre. Men hagebyen Horten? Foto:

LES OGSÅ: Dette nybygget skaper sterke reaksjoner: – Dette blir helt håpløst 

Begrepet «Hagebyen Horten» har blitt benyttet i denne saken hvor eiendommen i dag har en mindre bolig omgitt av en stor frukthage. Det nye tiltaket betyr at det aller meste av hagen forsvinner.

Skille seg ut

Etter administrasjonens vurdering vil det nye bygget skille seg ut med sitt mer moderne formspråk i forhold til omkringliggende bebyggelse. Den, og strøkets katarakter, framstår ikke som ensartet i utforming av bygninger, volum eller arkitektur. Bebyggelsen er sammensatt, og området består av boliger i varierende størrelser, stilarter og fra ulike tidsepoker.

LES OGSÅ: Vender tommelen ned for byggeplanene: – Dette er for stort og omfattende 

Administrasjonen vurderer at det er i tråd med kommuneplanens arealdel, også at det bygges med mer moderne arkitektur. Bestemmelsene åpner for nye arkitektoniske forslag og bygningsformer.

Store glassflater

Ansvarlig søker har i sin prosjektering tegnet bygget i en L form og delt med glassfasade i senter av bygget hvor inngangsparti er plassert. Det gir bygningen den virkning at boligen ser ut som to volumer. Søker har redegjort for tiltakets plassering og fjernvirkning, samspill, kontraster og tilpasning. Det er videre fra søker vist til illustrasjoner og fasader med mønehøyder på egen og omkringliggende boliger. Grad av utnytting på 30 prosent er, ifølge redegjørelsen, overholdt.

LES OGSÅ: Saken om Aschehougs gate vokser og vokser – nå må alle parter vente enda lenger 

Under tvil

Bygget har underetasje med boder, inngangsparti og parkering i underetasje. Tidligere har hovedutvalget avslått en søknad om bygging av en firemanns bolig. Det er foretatt endringer i prosjektet fra søknaden som ble behandlet og avslått. Den vesentligste endringen er at tiltaket er gjort sju meter kortere langs den ene grensen.

LES OGSÅ: Fikk nok et nei til utbygging – nå ligger saken på Fylkesmannens bord 

Administrasjonen finner under vil at tiltaket kan anbefales innvilget som omsøkt, da det nå foreligger endringer som er bearbeidet i forhold til søknad om oppføring av firemanns boligen.

Artikkeltags