Jeg savner en analyse av arealbehovet, og viser til følgende: Fire boligprosjekter er nå i gang i Horten; Indre havneby, Karolines have, Storgata, og Vektergården (siste byggetrinn). Spørsmål: Hvor mange av disse leilighetene er fremdeles usolgt?

Tomme skolelokaler – den gamle yrkesskolen, og Horten videregående skole som ble tømt nå i høst. Hva skal de brukes til? Kjøpesenter: Sjøsiden og Vektergården kjøpesenter har anslagsvis åtte-ti tomme lokaler til sammen. Slik har det vært i lengre tid. Det er lite trolig at handlende vil trekke (enda lenger) ned mot sjønære områder for eksempel på vinterstid.

Serveringssteder: Selve havneområdet har allerede fem til åtte restauranter og kafeer. Behovet burde derfor være mer enn godt nok dekket. Kommunikasjoner: Selv med maksimal tilrettelegging vil Horten neppe kunne konkurrere med Holmestrand. Der bygges det nå en god del blokker i umiddelbar nærhet til den nye togstasjonen. Pendlere mot Drammen og Oslo vil derfor vurdere Holmestrand som et spesielt attraktivt boligområde.

Bygging av nye Skoppum stasjon vil trolig føre til at en ny stasjonsby vokser fram – kanskje på bekostning av bosetting her i byen. «Byen skal ned mot sjøen», fikk vi vite på orienteringsmøtet på torsdag. Horten havn blir Hortens nye sentrum. Skit i Storgata - med sitt gråpapir, sine døde vindusflater og drøssevis av ledige kvadratmeter.

LES OGSÅ: Kjørebanene for ferjetrafikken - håper på en flytting innen 2024