Mange ble glade – andre raste – da VKT la om rutene: Slik gikk det

I høst kom de første ruteendringene. Så kom det nye endringer i desember og i februar. Vi har sett på hvordan det gikk.