Merkelig at ikke de som har fått tilliten til å styre og drive kommunen vår, ikke har forstått at de har satt seg på en omvendt pyramide, og at den kan tippe. Håper at de som kommer etter har lært at man retter tæring etter næring.