Stengingen har ført til stor bekymring hos mange innbyggere, for Karljohansvern er ett av våre aller meste populære turområder. Hensynet til bekymrede innbyggerne gjorde at et enstemmig kommunestyre vedtok å velge den løsningen som raskest gir en ny bro.

Veien frem til ny bro har vært lengre og mer kronglete enn de fleste av oss hadde forestilt seg. Strenge vernebestemmelser og krav til miljøundersøkelser har bidratt til økte kostnader og tidsbruk, men vi må også være åpne for at andre ting har påvirket dette.

Jeg har stor tiltro til prosjektlederne i kommunen. Alle de siste års store byggeprosjekter, som Natursenteret, Kulturhuset 37, idrettshallen i Lystlunden og Granly skole, er gjennomført til planlagt tid og innenfor tildelt økonomisk ramme. I denne langt mindre byggesaken tror jeg imidlertid at vi alle er tjent med å ha en ekstra gjennomgang.

Skulle prosjekteringen eller anbudskonkurransen vært gjennomført på andre måter, hvorfor måtte samarbeidsprosjektet med USN ta så lang tid, burde en plutselig stenging vært forutsett tidligere, skulle samhandlingen med vernemyndighetene vært annerledes eller skulle vi politikere fattet andre vedtak?

En gjennomgang bør ikke ha som mål å finne noen skyldige, men å bidra til at vi blir flinkere. I denne saken har politikerne fulgt rådene fra administrasjonen og administrasjonen har gjort det som politikerne har vedtatt. Jeg tror også at alle politiske vedtak har vært enstemmig, så dette står vi samlet om. Hvis ting ikke er gjort på den beste måten er vi alle opptatt av å lære av det.

Læring gjør at vi alle forhåpentligvis blir litt klokere før en ny flott bro står klar neste vår.