Nok en rapport påpeker mangler hos brannvesenet

Kontrolkomiteene i Re, Tønsberg og Horten ville ha svar på hvordan VIB utfører sine oppgaver for å forebygge brann og alvorlige hendelser. I en rapport som ikke er offentliggjort enda, påpekes det alvorlige mangler.