– Bortfallet av arter i Oslofjorden er så omfattende at vi er vitne til en økologisk kollaps

SJELDENT SYN:Naturvernforbundet er svært bekymret for Oslofjorden.

SJELDENT SYN:Naturvernforbundet er svært bekymret for Oslofjorden. Foto:

Av

Tilførsler av næringssalter fra dårlig renset kloakk og avsig fra gjødslet og høstpløyd jordbruksland har hovedskylden for dette.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Slike utslipp fører til sterk vekst av grønske og mikroalger. Når dette brytes ned og råtner, får vi oksygensvikt i vannmassene. Mikroalgene kan også under gitte forhold, produsere sterke giftstoffer. Problemene er derfor grunnleggende og lar seg ikke avfeie med spesielle fredningstiltak.

Tilstandene er på flere måter sammenliknbare med dem svenskene sliter med i Østersjøen, som på grunn av overgjødsling er karakterisert som verdens sykeste havområde. Her finner vi store områder med såkalte døde soner, vanligvis nær bunnen, som mangler oksygen. Problemene forverres også i takt med økte temperaturer og mer nedbør som følge av klimaendringene. Dette er selvsagt til stor bekymring for svenske fiskeri og miljøvernmyndigheter, og store ressurser er følgelig satt inn for å reversere skadene.

Slike forhold er også under utvikling i vår egen Oslofjord. Til forskjell fra Østersjøen, som er et innelukket område, er Oslofjorden åpen mot store havområder hvor fortynning av forurenset fjordvann kan foregå ved utveksling med renere havvann. Dermed kan fjorden åpnes for sporadiske innsig av makrell, brisling og sild, mens stedegne arter som torsk, hvitting og blåskjell forsvinner.

Etablering av den såkalte nye helhetlige planen for Oslofjorden, egentlig det gamle EUs vanndirektiv i ny versjon, vitner om et politisk engasjement, men har selvfølgelig ingen verdi dersom den ikke følges opp med relevante praktiske tiltak.

Overgjødslingen er skapt lokalt mens ansvarlige politikere har sittet på gjerdet og latt det skure og gå. Utviklingen i Borrevannet fra vondt til verre, forøvrig også i våre drikkevannskilder generelt, skyldes tilsvarende forhold. Det har ikke manglet på advarsler. Dårlig vannkvalitet berører svært mange mennesker med reduserte naturopplevelser, dårlig badevann og manglende muligheter for matauk. Dette er problemer som kan løses dersom viljen er til stede. Det er vår fjord det gjelder, som ikke bør forsøples av noen etter eget forgodtbefinnende.

Problemene med overgjødsling i fjorden er gjentatte ganger tatt opp i Gjengangerens spalter, dessverre uten respons fra lokalt ansvarlig hold. Et spesielt forhold bør imidlertid gjentas her. Vi er daglig vitne til en voldsom aktivitet på byggefronten, også i vårt område, spesielt av leiligheter og hus. Det er både forbausende og kritikkverdig at dette åpenbart ikke følges opp fra kommunens side med etablering av anlegg med nødvendig kapasitet for fjerning av næringssalter i kloakk og avløpsvann. Å føre ufullstendig renset kloakk ut på dypere vann er ikke akseptabelt. En skulle kanskje tro at rensing burde vært etablert før byggeprosjektene ble satt i gang? Høstpløying burde forøvrig vært bannlyst.

Det forventes nå en redegjørelse om disse forholdene fra kommunens side.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.