Lover å skape god julestemning i middelalderkirken

Ingen jul uten Borre Vocale. Koret serverer i Borre kirke onsdag i neste uke.