Borre Sanitetsforening hadde åpent møte på Gannestad mandag 11. september. Tema for kvelden var Norske Kvinners Sanitetsforening mot 2030. Leder ønsket velkommen før hun ga ordet til fylkesleder for NKS Vestfold og Øst-Telemark, Ingrid Jevne Schmidt, som er fylkesleder på 6. året.

Schmidt orienterte om NKS sin strategiske plan med innsatsområder og mål. Kvinnehelsehus er et satsingsområde. NKS ønsker å spisse innsatsen inn mot kvinnehelse og omsorgsberedskap. Det er et mål å være en synlig og relevant organisasjon mot 2030. Det er fint å se at medlemstallene øker i Norske Kvinners Sanitetsforening, som nå har over 43.000 medlemmer. NKS fylkesstyret vil gjerne ha saker fra lokalforeningene. Hun minnet om at det var sanitetskvinnene som startet opp med helsestasjoner og hjemmehjelp. Tjenester som senere har blitt overtatt av det offentlige.

Leder informerte om foreningens aktiviteter. I Sanitetens uke, uke 39, blir det et arrangement på Redninga i form av en paneldebatt hvor det blir deltakere fra helsestasjonen, en politiker og en primærlege. Debatten vil bli ledet av Elisabeth Sward fra NKS, og temaet er NOU-en om kvinnehelse. Dette er et samarbeid mellom de tre sanitetsforeningene i Horten. Foreningene samarbeidet også om å pakke Orkla-pakker etter å ha fått kr 40.000 til innkjøp av Orklaprodukter. Det ble pakket 100 poser med tørrvarer som helsestasjonen og barnevernet delte ut til 50 vanskeligstilte barnefamilier i Horten.

Loppemarkedet ga en inntekt på kr 89.434 som går til drift av varmtvannsbassenget. I oktober blir det et trygghetstreff for eldre hjemmeboende. Videre blir det moteoppvisning på Gannestad og åpent møte med foredrag av professor Johanne Sundby.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og rundstykker. Det kom inn kr 2.340,- på loddsalget.