Råtten ballbinge måtte rives – nå blir det store endringer i Borre idrettspark

Da Stein Erik Lauglo overtok  som sjef for drift og anlegg i Borre idrettsforening i våres, ble han fort klar over tilstanden på den populære ballbingen. Nå er den revet for å gjøre plass til deler av et stort prosjekt i idrettsparken.