Snuoperasjon i Horten kommunale boligstiftelse: – Kompetansen på eiendomsforvaltning har vært for svak

Da Horten kommunale boligstiftelse ble etablert, var det nedfelt i vedtektene at styremedlemmene skulle velges inn fra kommunestyret. Ingen tenkte på at man måtte ha kompetanse på eiendomsforvaltning.