Kommunen betaler for tomme leiligheter mens 43 personer står på venteliste: – Vi ønsker å tildele egnet bolig i et egnet bomiljø

Etter brannen er huset satt i stand igjen. Åtte flotte, flunkende nye leiligheter til folk som ikke på egen hånd klarer seg i boligmarkedet. Men fem av dem står fremdeles ledige.