Har beregnet boutgiftene for landets kommuner – dette koster det å bo i Horten

Det koster 97.511 kroner å eie en enebolig på 120 kvm. i Horten. Det gjør Horten til den fjerde billigste kommunen i Vestfold.