Samler underskrifter mot tilrettelagte boliger på Bakkeåsen i Åsgårdstrand

Artikkelen er over 2 år gammel

Kommunestyrevedtaket om å bruke Bakkeåsen-tomta til boliger for personer med utviklingshemming kom overraskende på naboene i Åsgårdstrand. De vil beholde grøntarealet.