Selger boliger til nesten åtte millioner ved Løvøya: – Første mann til mølla får tilslaget

Centrum Bygg AS i Horten har ført opp to eneboliger i Løvøyveien. Foreløpig mangler kjøperne.