Byggeprosjektet ble halvert

De 15 planlagte leilighetene i Nordre Enggate 13 er redusert til 8, men forutsetter fortsatt at huset fra 1880-årene rives.