Litt lukt av kloakk og noe ruteknusing: Likevel mange positive erfaringer

Noen beboere klager på litt lukt av kloakk og noe trang bolig, men i hovedsak er både beboere og naboer fornøyde med tiltaket forsterkede boliger.