Avdekket ulovlige leiligheter på loft og i kjeller

Kommunen har intensivert jakten på ulovlig innredete boliger i byen. I Rådmann Knudsens gate har eier fått varsel om tvangsmulkt.