Snart rives den gamle barnehagen for å gi plass til kommunale boliger for vanskeligstilte

Før nyttår er Bassengbakken barnehage historie. Her skal det i stedet komme kommunale boliger for vanskeligstilte.