Kan ikke Bobilene stå enten på «villparkeringa» ved Linden eller på utsiden av biloppstillinga for ferjene, 50 meter nord for rundkjøringa, omtrent rett ut for billettlukene?

Jeg er klar over at villparkeringa er forbeholt de som jobber på senteret, men det kunne vel gått an og få det regulert til skikkelig parkering for begge gruppene?