Nye stormakter vokser frem, Kina får stadig større innflytelse på verdensøkonomien, og ukens siste hendelser viser at Russland også kan vise muskler.

Jeg liker ikke det jeg ser, og våre verdier er under stadig press.

I den mer ustabile situasjonen vi er i, hvor autoritære regimer med kommunistiske grunnvoller får større betydning, må vi her hjemme ta stilling til hvilket lag vi skal stå sammen med, fordi vi ikke klarer oss alene. Jeg tror vi alle er enige om at vi heller vil være på lag med demokratier i Europa, fremfor autoritære regimer.

Fordi, eksport er viktig for Norge. For norske arbeidsplasser, for olje og gass, fiskeri og prosessindustri. Europeisk samarbeid gir oss tilgang på et større hjemmemarked, og det gir trygghet og forutsigbarhet for norske bedrifter.

Vi må kunne skille mellom Schengen-samarbeidet og EØS-avtalen, hvor sistnevnte gir oss tilgang på det indre markedet. For, jeg tror vi alle er enige om at EUs syn på markedet er bra selv om vi er imot medlemskap, fordi konkurranse og like vilkår er viktig.

Derfor ble jeg overraska da jeg så i Aftenposten i går at FrP ikke har landa i spørsmålet om jernbanepakke 4. Dette har vi jobba med i nesten 7 år.

Vi fikk til en vellykket jernbanereform, som sparer skattebetalerne 12 milliarder kroner de neste 10 åra som kan reinvesteres tilbake i transportsektoren. Vi har sikret et bedre tilbud, til en lavere kostnad. Vi viser at sosialistisk politikk med Norges statsbaner og monopol, ikke er løsningen.

I dag er det minst fire ulike sporvidder i Europa, og ulike systemer for signalanlegg og strømforsyning. Nå kan vi få et felles rammeverk, slik at de praktiske tingene som sporvidde, signalanlegg og strømforsyning blir standardisert, samtidig som man innfører fri konkurranse på togstrekningene. Slutter vi oss til pakken, vil det binde fremtidige regjeringer til å føre liknende politikk.

Ikke la jernbanepakke 4 bli en kamp om for eller imot EU - Det er en kamp om hvorvidt FrPs politikk skal stoppe ved et regjeringsskifte, eller være gjeldene i all overskuelig framtid. Jeg vet hva jeg velger, vi skal vise at vi tror på markedet, på morgendagens løsninger og på private aktører. Takk.