Min gode kollega Niklas Cederby fra Høyre snakker i Gjengangeren om viktigheten av å skaffe nok boliger. Betydningen av å ha nok attraktive områder for boligbygging tror jeg de fleste av oss er helt enige om. Det er viktig for å få nye innbyggere til kommunen, noe som igjen kan føre til høyere skatteinntekter og bedre kommunale tjenester.

Les intervjuet med Niklas Cederby om boligbygging her (+)

Jeg er derfor glad for at det de siste årene har vært enighet om å si ja til veldig mange store prosjekter. Under siste behandling av arealplanen sa vi ja til bygging på områder som gir plass til 2000 nye boliger. Som eksempler på områder hvor det bygges eller skal bygges nye boliger kan vi nevne Indre Havn, havneområdet, Nordlibakken, Steinsnes, Rørestrand, Tonsåsen, Kirkebakken, Skoppum og Nykirke.

Denne høsten skal vi også vurdere mulighetene for flere boliger i Åsgårdstrand. Det åpnes med andre ord for bygging av flere boliger enn prognosene tilsier at det er behov for, og på mange svært attraktive steder. Jeg både håper og tror at dette i løpet av få år vil bedre situasjonen betraktelig.

Når det gjelder betydningen av å bevare en del områder innenfor markagrensa så er det ulike syn. Dette gjelder for eksempel friområdet på innsiden av Kongeveien (i retning mot Tømmersletta), Eikestrand (mellom Rørestrand og Langgrunn), området innenfor Jervestien og området mellom handelsparken og golfbanen.

Jeg har stor respekt for at Høyre har uttrykt ønske om å bygge i disse områdene, men jeg er også veldig uenig. Felles friområder og nærhet til naturen har stor verdi for kommunens innbyggere. Mange fremhever dette som noe av det beste ved Horten.

Vi er derfor svært glade for at vi kan dekke behovet for varierte og attraktive boliger uten å bygge ned disse områdene. Selv er jeg vanligvis veldig opptatt av kompromisser, og lover sjeldent ting. Når det gjelder bygging på disse områdene innenfor markagrensa vil jeg imidlertid være krystallklar. Vi kan ikke ødelegge noe av det mest attraktive ved Horten, for å gjøre oss mer attraktive på et annen område.

Jeg er uansett veldig optimistisk med tanke på fremtiden. Vi har som nevnt mange områder hvor attraktive boliger kan bygges, det skjer mye spennende innen både kultur og næringslivet, og vi får en ny jernbane som gir oss vesentlig bedre forbindelse mot Oslo. Når korona-krisen er over tror jeg også at økt tilgang på både fagfolk og materiell vil bidra til raskere bygging.

Selv om vi er uenige om noen ting så har jeg stor tro på at vi fortsatt skal kunne samarbeide videre for å videreutvikle vår flotte kommune.