Besøkende på aktivitetsområdet i havna savner aktiviteter: – Det ser ut som en kunstnerlekeplass

Besøkende og turister ønsker seg flere aktiviteter på den midlertidige lekeplassen i Horten Gjestehavn.