Derfor er Ra Servicesenter konkurs: – Det gamle begrepet bensinstasjon er på vei ut

Konkursbo er åpnet for Ra Servicesenter AS. Manglende innbetalinger av skatter og avgifter er årsaken.