Benn Solem: – Her må våre politikere ta grep hvis ikke byen skal drukne i trafikkforurensning

Av

Velforeningen var positive til den relativt nylig vedtatte områdereguleringsplanen for sentrale Åsgårdstrand, og den samtidig utarbeidete «Bystrategi for Åsgårdstrand» er altså en del av denne planen.

DEL

MeningerSlik Velforeningen ser det er utfordringen nå å gjennomføre de planer som er lagt i denne bystrategien hvor hovedmålet er å videreutvikle «Kunstnerbyen Åsgårdstrand».

Bystrategien går ut på å bevare for å utvikle, og Vellet er i denne sammenheng opptatt av målsettingen om å bevare byen slik den fortsatt fremstår tilnærmet slik den var på Edvard Munchs tid.

De største truslene mot dette er trafikkforurensningen ved pendlertrafikken gjennom byen på fv 311 samt den enorme mengden av parkerte privatbiler som fyller opp gatene i sentrale bydel om sommeren. Etter overføring av ansvar for fylkesveiene fra staten til fylkene er det fylkeskommunen som «eier» Stangs gate, og fylkesadministrasjonen har altså nå et ønske om å lage en rundkjøring for biler på Thaulows Plass i stedet for trekanten med statuen!

Her må våre politikere gjøre noen kraftfulle grep hvis ikke byen skal drukne i trafikkforurensning.

Det bør være gjennomkjøring forbudt på fv 311 gjennom Åsgårdstrand, og ved å sette opp forbudsskilt og plassere fotobokser på grensen mot Tønsberg og ovenfor Circle K på Paletten er det nettopp pendlertrafikken som tvinges til å kjøre andre veier til E18 og fremtidig togstasjon på Skoppum Vest. En togstasjon som blir liggende nærmest for togpendlerne i nordre Tønsberg, og disse vil naturlig kjøre gjennom Åsgårdstrand på fv 311 med bil for å ta toget fra Skoppum Vest.

Beboerne i Åsgårdstrand kan bile helt lovlig hjemmefra og til både Paletten kjøpesenter og havna/badeparken uten å få gebyr, og ved å bile hjemmefra til enten Horten eller Tønsberg på øvre eller nedre veg vil de også slippe unna gebyr for gjennomkjøring. Det samme kan også besøkende til Paletten kjøpesenter gjøre om de kommer nordfra Horten eller sydfra Tønsberg.

Sentrale bydel (den gamle bygrensen for Åsgårdstrand) bør skiltes med sone for parkering forbudt – kun på oppmerkede plasser utenfor næringsdrivende og legekontoret.

Det blir snart etablert et helt nytt digitalt Munch-senter og nytt Bymuseum i rådhuset.

I tillegg ser det ut til at Kiøsterudgården også vil presentere originale arbeider av Edv. Munch, og det er rimelig å anta at besøkende til byen vil øke betraktelig de nærmeste årene. Dette vil i så fall være en ønsket utvikling av kunstnerbyen.

Det må derfor skiltes til gjesteparkering for besøkende, og dette kan gjerne plasseres ved idrettsanlegget som jo på sikt vil få både ny barnehage og allaktivitetshus som naboer.

Og ved å tømme sentrale bydel som parkeringsplass gis det rom for å skape trivsel og glede for både beboere og besøkende.

Vi som bor i byen trenger politisk hjelp for å bevare byen for å videreutvikle den etter planene i bystrategien, og det er ingen tid å miste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags