Gå til sidens hovedinnhold

– Bemanningsbransjen og fri flyt av arbeidskraft ødelegger arbeidslivet!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Norge har vi stort sett hatt høy fagforeningsgrad og et relativt ryddig arbeidsliv. Dette er en av flere viktige ingredienser for å få et samfunn med høy tillit, god evne til omstilling og høy produktivitet. Men nå har det seriøse arbeidslivet vært under press for lenge. Vi er på et punkt der noe må gjøres før det er for seint. Det er spesielt to ting som haster: vi må stanse EUs frie flyt av arbeidskraft gjennom EØS-avtalen og vi må stanse den høye bruken av innleie.

Et av de bærende prinsippene i EU er de fire frihetene: fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Dette indre markedet er vi en del av gjennom EØS-avtalen. Allerede i 2014 advarte Kripos om hva det kan bety for det norske arbeidsmarkedet: «Fri flyt av arbeidskraft er i utgangspunktet en ønsket utvikling innenfor EU og EØS, men økt arbeidsinnvandring fører også til økt arbeidsmarkedskriminalitet, på grunn av den store tilgangen av (billig) utenlandsk arbeidskraft. Dette gir større spillerom for kriminelle aktører, på en måte som truer med å undergrave sentrale lønns- og arbeidsbetingelser i deler av norsk arbeidsliv, og som fører til omfattende svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet.»

Fri flyt av arbeidskraft mellom land med svært ulike lønns- og prisnivåer gir kort vei til utnytting av utenlandske arbeidstakere som kanskje ikke kjenner norsk arbeidsrett. Språklige barrierer kan gjøre det enda vanskeligere å få avdekket lovbrudd og ikke minst å få organisert arbeidere fra andre land. Rødt ønsker utenlandske arbeidere hjertelig velkommen til å jobbe i Norge. Men det må skje på norske lønns- og arbeidsvilkår, og det må være arbeidsgivers ansvar å sikre. Mulighetene for å håndheve norske regler og stanse sosial dumping forutsetter at Norge melder seg ut av EØS og i stedet inngår en handelsavtale med EU slik vi hadde tidligere.

En annen trussel mot et seriøst og ryddig arbeidsliv er den økende bruken av innleie gjennom bemanningsbyråer. Frem til 2000 hadde Norge et forbud mot kommersielle bemanningsbyråer. I stedet hadde vi offentlig arbeidsformidling. Etter 2000 har innleiebruken eksplodert, særlig i enkelte bransjer som byggebransjen, spesielt rundt Oslofjorden, men også innen offshore og verftsindustrien.

I takt med at innleid arbeidskraft øker, så går fagorganiseringen ned i de samme bransjene. Det er vanskeligere å organisere arbeidstakere som kun jobber i korte perioder, og ikke mist, som risikerer å miste oppdrag dersom de organiserer seg og krever tariffavtale. For utryggheten i bemanningsbransjen er kanskje den verste for arbeidstakerne. Når du ikke vet om du har oppdrag neste måned, så er det ikke like fristende å stille krav om lønn, pensjon og HMS til sjefen.

Rødt har fått med seg Stortinget på å vedta innstramninger i bruken av bemanningsbyråer. Men det har ikke gitt særlig effekt. Derfor mener vi nå at den eneste riktige er å forby bemanningsbransjen og gå tilbake til offentlig arbeidsformidling. Det gir bedre forhold for et seriøst arbeidsliv fremover!

Kommentarer til denne saken