Marit Wolla spør gjennom lokalavisa om hvilke planer vi har for den gamle videregående skolen i Bekkegata.

Administrasjonen utreder nå mulighetene for å flytte flere helsetjenester, inkludert hjemmetjenesten dit. Kommunestyret vil snart få en politisk sak som avgjør hva det skal jobbes videre med. Personlig mener jeg at det kan være fornuftig å flytte hjemmetjenesten fra Karljohansvern og nærmere inn i byen. Det kan gjøre at de ansatte kommer nærmere flertallet av brukerne, og det kan bidra til å redusere trafikkutfordringene på Karljohansvern. Jeg vil også peke på behovet for flere sentrumsnære omsorgsboliger.

Hvis hjemmetjenesten og andre tilbud flyttes fra Karljohansvern muliggjør det salg av Freja-bygget. Hvis bygget i Bekkegata ikke egner som for ulike helsetjenester og/eller omsorgsboliger, så mener jeg at det bør selges.

Wolla spør også om hvor fast tidligere vedtak står når det kommer et nytt kommunestyre etter valget. Svaret på det er at det nye kommunestyret alltid har makt til å gjøre om på tidligere vedtak. Jeg er imidlertid trygg på at det også i det neste kommunestyret blir mange fornuftig representanter, som ikke vil gjøre om på vedtak hvis det ikke er gode grunner til det.

Are Karlsen Ordfører