Vi ser absolutt et potensial i bygningen, men mener rehabiliteringskostnaden er større enn potensialet. Arbeiderpartiet og budsjettkameratene fant 36,9 millioner kroner i 2020 til kjøp av Bekkegata 2.

I 2021 velger de å bruke ytterligere 2 millioner kroner til å vurdere hva de nå skal bruke bygningen til(!).Etter at bygningen ble kjøpt registrerer vi at det gjennomføres oppgraderinger både av kloakk og uteområder for å gjøre bygningen best mulig når elevene ved Nordskogen flytter inn.

Høyre synes det er bra at skolen oppgraderes, men stiller spørsmål til hvor det i budsjettet er funnet midler til denne oppgraderingen. Høyre ønsker derfor at Are svarer på følgende spørsmål:

Hvor mye er brukt i 2020 på oppgradering av Bekkegata 2?

Hvor er disse midlene hentet fra?

Hvor mye mer skal brukes på å oppgradere Bekkegata 2 før elevene ved Nordskogen flytter inn?

Hvor hentes disse midlene fra?