Norge, og store deler av verden for øvrig, er inne i en krise vi ikke har sett maken til etter 2.verdenskrig. For Norges del er det særlig uheldig at vi har fått 2 kriser samtidig, - rekordhøye strømpriser og en korona situasjon nesten ute av kontroll. Sjelden har vel norske myndigheter kjempet en slik kamp på flere fronter. De angripes og kritiseres fra næringslivet for manglende støtteordninger pga. koronaen og fra privatpersoner, og næringsdrivende, pga. høye strømpriser.

Felles for begge situasjonene er at de stort sett behandles med febernedsettende midler og kurerer symptomene, og i liten grad forsøker man å komme til bunns i problemet, for å se hva som er den egentlige årsaken. For en effektiv behandling krever at man vet hva problemet egentlig er, og så får man da se om det er mulig å gjøre noe med det.

Våre problemer skyldes i hovedsak 2 forhold som vi kan kalle «elefanten i rommet», altså det som er så stort og vanskelig at man helst ikke vil snakke om det.

For det første, en stor del av årsakene til de høye strømprisene er et forsøk på å redde klimaet, dette ifølge sentrale aktører hos myndighetene og miljøbevegelsen. De mener det er nødvendig å begrense utslippene av klimagasser for å hindre at temperaturen på kloden skal øke slik at det blir umulig å bo her.

Kanskje burde vi gått tilbake til utgangspunktet og fått en edruelig diskusjon om det virkelig er riktig at økt innhold av CO2 i atmosfæren fører til økt temperatur? For tenk om det skulle være slik at dette ikke stemmer. For det første hadde det ikke vært behov for å friste folk til å kjøpe el bil ved å tilby mega fordeler i forhold til de som kjører fossil biler. Vi hadde ikke trengt å bruke milliarder på å forsyne plattformer med land-strøm for at den gassen de bruker, skal brennes i Europa i stedet. Vi kunne liste opp en rekke forhold av samme art, men til slutt bare spørre om hvor mange som ville ha reiste på klimakonferanser i Glasgow og andre steder, hvis CO2 ikke var et problem. Og hvilke fordeler disse konferansedelegatene ville ha gått glipp av, enten direkte økonomiske eller fordeler av annen type. Det kan ikke være særlig tvil om at de aller fleste som rir på klimakrisebølgen har fordeler, enten de skriver bøker, holder foredrag eller får anledning til å delta på konferanser.

På den annen side finnes det også en rekke høyt kompetente mennesker som mener at CO2 ikke har noen påvirkning på temperaturen i atmosfæren, bl.a. meteorologer, klimaforskere og fysikere. De mener det er direkte feil, først øker temperaturen og så øker CO2 innholdet.

Klimaet på jorden styres i hovedsak av 3 faktorer, - aktiviteter på solens overflate, jordaksens helningsvinkel og vulkanutbrudd.

Dessverre slipper disse røstene sjelden til i media. Særlig NRK er flinke til å undertrykke slike meninger, men tilsvarende flinke til å fremme skremselspropaganda, også rettet mot barn.

Er disse fanatikerne virkelig klar over hvilken risiko de løper når de forsøker å fjerne CO2? En gass vi er avhengig av for å overleve her på kloden. Har de også en plan for hvordan vi skal få tak i gassen igjen den dagen vi oppdager at vi har fjernet for mye?

Den andre «elefanten i rommet» er virkningen av såkalte utenlandsfødte nordmenn når det gjelder korona situasjonen. Rapporter fra FHI viser at personer med bakgrunn fra bl.a. Pakistan, Russland, Tyrkia og Romania topper statistikkene for innlagte på sykehus og for ikke vaksinerte. (53% av innlagte på norske sykehus er ikke vaksinerte. Ref. NRK nyheter kl. 1400 14.12.21)

Det er sikkert mange årsaker til at det er slik, bl.a. kulturbakgrunn, men nå er altså disse personene her, så det er ikke så mye å gjøre med det. Men er det noen verdi å holde slike tall skjult? Når Norge nå bruker milliarder på å bøte på problemene, burde det være rimelig å vite litt mer om hva som årsakene. Vi får bare håpe at myndighetene etter hvert får kontroll, men hittil har det virket som om de hele tiden ligger 2 skritt bak smitteutviklingen. Kanskje burde de tatt nødvendige, tøffe grep for om mulig å bli ferdige med problemet i stedet for å drive en seigpingsbehandling.