Brann- og redningsetatene i Norge skal gjennomgås 14 år etter at forrige Stortingsmelding kom om dette tema.

Vi får håpe at det blir betydelig forbedring på alle fronter. Nå er første innsats styrken på 4 - 5 mann som selvsagt må prioritere redning av mennesker og dyr før slokkeinnsats.

Det ideelle er en mannskaps bil med 5 mann. Brannmester, sjåfør og 3 røykdykkere som kan kle på seg utstyret i bilen. Men man trenger også sjåfør på stige/lift bil og tankvogn.

Tidligere var det innkalling av ekstra mannskaper, som kom relativt raskt til stasjonen. De kunne kjøre til innsatsstedet, eller ta neste alarm. Avlaste utslitte mannskaper og klargjøre biler og utstyr etter oppdraget var avsluttet. Vaktlaget er på 24 timer av gangen, lørdag og søndag 48 timer.

Ved store branner blir nabobrannvesen bredt om hjelp ,og og til nå har det heldigvis ikke oppstått 2 store hendelser samtidig. VIB, Vestfold Interkommunale Brannvesen er felles for de 4 kommunene Holmestrand, Horten, Tønsberg og Færder. Et areal på 932 kvadratkilometer og 138.142 innbyggere.

VIB har 3 stasjoner: Nøtterøy ,Tønsberg og Kopstad med til sammen 14 mann på vakt. I tillegg kommer Sande hvor det kun er tilkalling. Ved bygningsbrann, for eksempel på Hvasser, rykker alle ut. Da bør det helst ikke oppstå en ny brann i Horten!

Jeg vil dog si at våre brannfolk gjør en innsats som fortjener ros og bra arbeidsforhold!