Byggeplaner ved Beckerbo hindres av Hagebyen Horten

Hagebyen Horten kan legge hindringer for Kodials planer om å bygge 35–40 leiligheter ved Beckerbo. Følges de nye reglene slavisk blir kun tomannsboliger tillatt.