Bastøy fengsel mottok bekymringsmelding: – Vi drøftet risikofaktorer som de ansatte opplever i det daglige arbeidet

Horten kommune har sendt en bekymringsmelding til ledelsen i Bastøy fengsel. Den går på sikkerhet og arbeidsforhold.