Ønsker velkommen med «Horten»

Havnevesenet starter byggingen av nye kontorer til Bastø Fosen en gang på høsten.